Hetvenéves az ENSZ

Access to the comments Kommentek
Írta: Euronews
Hetvenéves az ENSZ

Kétségtelenül az egyik leghíresebb épület a világon az ENSZ székháza New Yorkban.
A szervezetnek 193 ország tagja, és az alapító okirata szerint az a feladata, hogy békésen oldja meg az országok közötti vitákat, őrizze a békét és a biztonságot, valamint igazságot szolgáltasson nemzetek között.

Ezt az alapító okiratot 1945. június 25-én fogadták el San Franciscóban Kína, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az akkor még létező Szovjetunió képviselői. Az ülést Lord Halifax vezette:

- Elnökként az a megtisztelő kötelességem, hogy szavazásra bocsássam az Egyesült Nemzetek chartáját.

A chartát elfogadták, másnap pedig aláírták az alapítók, de hatályossá csak azután vált, hogy az aláíró országok parlamentjei is elfogadták. Ez 1945. október 24-én teljesült, az ENSZ ekkor vált valósággá.

Ez a Charta adja a felhatalmazást az ENSZ legfontosabb szervezeteinek:

A Közgyűlés a legfőbb képviseleti szerv és a politikai tanácskozás helye.

A Biztonsági Tanács felelős a békéért és nemzetközi biztonságért.

Az ECOSOC koordinálja a gazdasági, szociális és környezetvédelmi feladatokat.
 
A Gyámsági Tanács fő célja volt a gyámsági területek függetlenségének fokozatos biztosítása. Az utolsó gymsági terület 1994-ben lett független, de a szervezet azóta is létezik.

A Hágai Nemzetközi Bíróság az államok közötti vitás kérdéseket rendezi.

A szervezet napi munkáját a Titkárság irányítja, melynek vezetője a főtitkár.

A Charta rögzítette azt is, hogy a szuverén tagállamok egyenlőek, és egyik sem sértheti meg más országok területi integritását erő alkalmazásával, továbbá arról is rendelkezik, hogy a tagok támogatják az ENSZ döntéseit.