Events Események Podcasts

Terms and Conditions

A. Use of the Website

By using the website “www.euronews.com” or any of its sub-domains, you signify your agreement to these terms of use. If you do not agree to these terms of use, please do not use the website. You may download one copy of the materials on any single computer for your personal, non-commercial home use only, provided that:

you keep intact all copyright and other proprietary notices;
you make no modifications to the materials;
you do not use the materials in a manner that suggests an association with any of our products, services, or brands;
you do not download quantities of materials to a database that can be used to avoid future downloads from this website. For purposes of these terms, the use of any such material on any other website or computer environment is prohibited.
The euronews website contains copyrighted material, trademarks and other proprietary information, including, but not limited to, text, photos, video, graphics, music, sound and software.

The entire contents of euronews‘ website are copyrighted under the French copyright law. You may not modify, publish, translate, transmit, participate in the transfer or sale, create derivative works, or in any way exploit, any of the content, in whole or in part.

You may download copyrighted material for your personal use only. Except as otherwise expressly permitted under French copyright law, no copying, redistribution, retransmission, publication or commercial exploitation of downloaded material will be permitted without the express permission of euronews and the copyright owner. In the event of any permitted copying, redistribution or publication of copyrighted material, no changes in or deletion of author attribution, trademark legend or copyright notice shall be made.

You shall not upload, post or otherwise make available on euronews any material protected by copyright, trademark or other proprietary right without the express permission of the owner of the copyright, trademark or other proprietary right. You shall be solely liable for any damage resulting from any infringement of copyrights, proprietary rights, or any other harm resulting from such a submission.

Any unlawful use of the website can result in legal action.

 

B. The Feedback

The “Feedback” means the message board, or e-mail function offered as part of this Site. If you participate in the Feedback, you must not:

defame, abuse, harass or threaten others;
make any bigoted, hateful, or racially offensive statements;
infringe human rights;
advocate illegal activity or discuss illegal activities with the intent to commit them;
post or distribute any material that infringes and/or violates any right of a third party or any law;
post or distribute any vulgar, obscene, discourteous, or indecent language or images;
infringe copyright;
advertise or sell to or solicit others;
use the Feedback for commercial purposes of any kind;
post or distribute any software or other materials that contain a virus or other harmful component;
post material or make statements that do not generally pertain to the designated topic or theme of any chat room or bulletin board.
We reserve the right to remove or edit content from the Forum at any time and for any reason.

By submitting any materials to the Feedback, you automatically grant (or warrant that the owner of such materials expressly granted) us a perpetual, royalty-free, irrevocable, nonexclusive right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, publicly perform and display, create derivative works from and distribute such materials or incorporate such materials into any form, medium, or technology now known or later developed throughout the universe.

Information obtained in the Feedback may not be reliable. We cannot be responsible for the content or accuracy of any information, and shall not be responsible for any trading or investment decisions made based on such information.

If you are under 18, please get a parent’s or guardian’s permission before taking part in any euronews discussion. Never reveal any personal information about yourself or anyone else (for example, telephone number, home address or email address).

 

C. Disclaimer

euronews content, including the information, names, images, pictures, logos and icons regarding or relating to euronews, it’s products and services (or to third party products and services), is provided „as is” and on an „is available” basis without any representations or any kind of warranty made (whether express or implied by law), including the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security and accuracy.

We cannot ensure that you will be satisfied with any products or services that you purchase from a third-party site that links to or from the website or third-party content on our sites. We do not endorse any of the merchandise, nor have we taken any steps to confirm the accuracy or reliability of, any of the information contained in such third-party sites or content.

 

D. Limitation of Liability

Under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall we be liable for any direct, indirect, incidental, special, or consequential damages that result from the use of, or the inability to use, the site or materials or functions on our site, even if we have been advised of the possibility of such damages.

euronews suggests to watch over children when they use the website. euronews is not responsible for consequences of children’s access to the website.

 

E. Modifications of the Website / Termination

We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of these terms at any time. Please check these terms periodically for changes. Your continued use of this website following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes.

Your access to the Site may be terminated immediately without notice from us if in our sole discretion you fail to comply with any term or provision of these terms. Upon termination, you must cease use of the Site and destroy all materials obtained from such site and all copies thereof, whether made under these terms or otherwise.

 

F. General Provisions

These terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of France.

 

Legal Notice

Corporate name: Euronews
Corporate form: Public limited liability company (Société Anonyme)
Address: 56, quai Rambaud, 69002 Lyon, France
Share capital: 11 735 775 €
Email address: accueil@euronews.com
Phone number: (+33) 4 28 67 00 00
Registration number within the Companies Register (RCS): 387 858 046
Intracommunity VAT number: FR 77 387 858 046
Publication Director: Guillaume Dubois

Web hosting company: Amazon Web Services Inc. – La Défense

31 Pl. des Corolles, 92400 Courbevoie

France

Adatvédelmi Irányelvek

 

 

Bármilyen kérdéssel forduljon hozzánk a dataprotection@euronews.com e-mail címen.

 

Az Euronews elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy segítsen Önnek megérteni, milyen információkat gyűjthetünk Önről, és hogyan használjuk fel azokat.

 

Ez az adatvédelmi szabályzat minden természetes személyre vonatkozik, aki az Euronews online elérhető szolgáltatásait használja, beleértve az Euronews weboldalát és/vagy szoftveralkalmazásait, amelyek lehetővé teszik az Euronews tartalmak megtekintését és/vagy meghallgatását az Ön eszközén (a továbbiakban: „Euronews online szolgáltatások”).

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos Felhasználási feltételeket. A Euronews weboldalának használata az Adatvédelmi szabályzatunk és a Felhasználási feltételek elfogadásának minősül.

 

A jelen Adatvédelmi szabályzat bármikor frissíthető, különösen új szolgáltatások bevezetése vagy az adatvédelmi jogszabályok bármely változása esetén. Javasoljuk, hogy rendszeresen tanulmányozza ezt a szabályzatot.

 

A Euronews SA, amelynek székhelye: 56 quai Rambaud, 69002 Lyon, Franciaország (a továbbiakban: „Euronews”), az Ön személyes adatainak adatkezelője a Weboldal használata során. Bizonyos körülmények között egynél több adatkezelő is felelős lehet az Ön személyes adatainak kezeléséért, például, ha az adatok más szervezetek részére továbbításra kerülnek a jelen Szabályzatban meghatározott célból.

 

A Euronews adatvédelmi tisztviselőt (DPO) nevezett ki, akivel a dataprotection@euronews.com email címen veheti fel a kapcsolatot.

 

1. Fogalommeghatározások

 

Ebben a szabályzatban az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának bármely önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekedet útján jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt (amely esetben ez a másik személy a közös adatkezelő) meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi jogszabályok különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet („GDPR”), az 1978. január 6-i 78-17. sz. francia törvény („Loi relative a l’ informatique, aux fichiers et aux libertés”) és az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve a személyes adatok elektronikus hírközlési ágazatban történő kezeléséről és a magánélet védelméről („elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

 

Érintett: minden olyan természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik;

 

Nemzetközi továbbítás: a személyes adatok továbbítása az Európai Unió tagállamaiból, valamint Norvégiából, Lichtensteinből és Izlandból álló Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére;

 

Személyes adatok kezelése: az Ön személyes adatain végzett bármely művelet, mint például az Ön adatainak gyűjtése, elérése, módosítása, lekérdezése;

 

Személyes adat vagy adat: közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;

 

Alvállalkozó: az Adatfeldolgozó által vagy nevében kijelölt bármely személy, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

Szolgáltatások: a Euronews által a Weboldalon keresztül jelenleg vagy a jövőben rendelkezésre bocsátott bármely online lehetőség, eszköz, szolgáltatás vagy információ.

 

2. Személyes adatok

 

2.1 A Euronews által kezelt személyes adatok:

 

A Euronews az Ön személyes adatait különböző adatkezelési és -feldolgozási műveletekkel összefüggésben kezeli. A Euronews a személyes adatokat minden esetben kizárólag előre meghatározott, jogszerű célokra használja fel.

 

Annak érdekében, hogy a Weboldalon kínált szolgáltatásokat nyújthassa Önnek, a Euronews kezelheti különösen az Ön Weboldalon végzett tevékenységére vonatkozó személyes adatait, mint például a böngészési adatokat vagy az előfizetési adatokat. Ezek lehetnek olyan adatok, amelyeket Ön közvetlenül közölt, különösen hírleveleinkre való feliratkozásával vagy egyes rendezvényeinkre való regisztrációjával összefüggésben, vagy olyan adatok, amelyeket Ön nem közölt közvetlenül, hanem a Euronews automatikusan gyűjt az Ön böngészése alapján.

 

Személyes adatainak megadása legtöbbször kötelező ahhoz, hogy lehetővé tegye számunkra az adatkezelés céljának elérését. Amikor az adatok megadása nem kötelező, azt kifejezetten jelezzük Önnek.

 

2.2 Miért és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait? Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

 

Az Euronews az Ön adatainak kezelését nagyrészt Adatkezelőként végzi. Egyes Szolgáltatások azonban magukban foglalhatják az Ön adatainak harmadik személyek, például adatfeldolgozóink vagy más adatkezelők általi kezelését és feldolgozását.

 

Személyes adatait az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tároljuk. Az Ön Személyes adatainak megőrzési ideje függhet a kezelt személyes adatok típusától, a feldolgozás céljától, a Euronews jogos érdekeitől, az Ön, mint Érintett jogainak gyakorlásától vagy nem gyakorlásától, vagy olyan jogszabályoktól, amelyek előírják a Euronews számára az adatok megőrzését. Ha a megőrzési időszak lejárt, vagy ha Ön gyakorolta a visszavonáshoz, törléshez vagy tiltakozáshoz való jogát, a személyes adatait töröljük. Bizonyos esetekben az adatok anonimizálásra kerülhetnek, ami visszafordíthatatlanul megakadályozza az Érintettek újbóli azonosítását, és így a GDPR értelmében ezen információk a továbbiakban már nem minősülnek személyes adatnak.

 

A Euronews minden egyes adatkezelési célhoz meghatározta a jogalapot, hogy megalapozza az Ön személyes adatainak kezelését.

 

Az alábbi táblázat bemutatja a Euronews által a Weboldalon végzett összes adatkezelést, azok céljait, jogalapját, az érintett Személyes adatokat és azok megőrzési idejét.

 

Adatkezelési tevékenységCélok és az adatkezelés jogi alapjaSzemélyes adatok típusaiAdatok megőrzésének tartama
Hírlevél– személyre szabott vagy standard hírlevelek készítése és küldése (hozzájárulás)
– hírlevelek személyre szabása (hozzájárulás)
– statisztikák készítése a hírlevelekről (jogos érdek)
– személyre szabott reklámok a Weboldalon (hozzájárulás)
– statisztikák készítése azon előfizetőkről, akik hozzájárultak személyes adataik felhasználásához a személyre szabott reklámozás céljából (jogos érdek)
– E-mail cím
– Böngészési viselkedési adatok
– Az előfizető által a regisztrációs űrlap 2. felületén közölt opcionális adatok.
 
Önkéntesen válaszolhat kérdésekre az alábbi adatokra vonatkozóan:
– születési dátum
– lakóhely szerinti ország
– nem
– foglalkozás
Személyes adatok törlése a leiratkozást követő 1 hónapon belül
 
Ha az előfizető nem erősíti meg a feliratkozását a regisztráció után 7 nappal küldött második dupla opt-in e-mailben, a személyes adatait 10 napon belül töröljük.
 
Ha a feliratkozó 120 napig nem nyitotta meg a hírlevelet, 6 hónapon belül emlékeztető e-mailt kap. Ha 14 napon belül nem nyitja meg ezt az e-mailt, vagy nem válaszol rá, személyes adatait töröljük.
HozzászólásokHozzászólási lehetőség biztosítása a felhasználók részére a cikkekhez kapcsolódóan (hozzájárulás)– E-mail cím
– Vezetéknév
– A böngészéssel kapcsolatos adatok
A leiratkozást követő 30 napon belül

3. Az egyes adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos sajátosságok

Hírlevelek

A hírleveleinkre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címét a hírlevelek küldéséhez használjuk. Az e-mail címekkel való visszaélések elkerülése érdekében egy automatizált folyamat részeként (double opt-in eljárás) e-mailt küldünk Önnek, és megkérjük, hogy erősítse meg e-mail címét, ezzel érvényesítve feliratkozását. Az Önnek küldött hírlevelek személyre szabhatók az Ön viselkedési adatai alapján a Weboldalon, ha Ön a CMP (hozzájáruláskezelő platform) segítségével hozzájárulását adja a sütik ilyen célú használatához.

 

A hírleveleinkre való feliratkozás második felületén egy űrlap kitöltésére kérjük Önt. Az Ön által önkéntesen megadott további személyes adatokat (az űrlap kitöltése nem kötelező) a Euronews jogos érdekei alapján kezeljük, hogy jobban megismerjük feliratkozói közönségünket és statisztikákat készítsünk.

 

Az Ön e-mail címe felhasználható a Weboldalon történő célzott reklámozás céljából is, ha ehhez az űrlapon egy jelölőnégyzet segítségével kifejezetten hozzájárul. Az Ön e-mail címét megosztjuk az egyik szolgáltatónkkal, aki közös adatkezelőként jár el, és aki közvetlenül az SHA256 hash-funkcióval pszeudonimizálást hajt végre, azaz az Ön e-mail címét 256 bites karakterlánccá alakítja át, amely egy egyedi ujjlenyomatot képez, hogy lehetetlenné tegye az Ön újraazonosítását. A fentiekben leírt hashelés befejezése után szolgáltatónk azonnal törli az Ön e-mail címét, annak érdekében, hogy Önt ne lehessen újra azonosítani. Szolgáltatónk egyúttal létrehoz egy borítékot, amely tartalmazza az Ön hashelt e-mail címe alapján generált azonosítóját, kombinálva más személyes adatokkal, amelyeket a LiveRamp által az Ön terminálján elhelyezett cookie-k alkalmazásával gyűjtöttünk össze, amennyiben Ön a CMP-n keresztül hozzájárult ehhez, és amelyeket az első fél tárolójában tárolunk, annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatónk az Ön személyes adatait jogos érdeke alapján belső minőségbiztosítási és hibaelhárítási célokra is felhasználhatja. Ebben az esetben a szolgáltatónk adatkezelőként jár el, és a Euronews nem felelős a szolgáltató adatkezeléséért. Az ilyen adatkezelésre és az Ön jogaira vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el a LiveRamp nevű szolgáltatónk adatvédelmi szabályzatát és az átláthatósági és hozzájárulási keretrendszeréről szóló tájékoztatót.

 

A Euronews megállapodást írt alá az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező LiveRamp szolgáltatóval a személyes adatok védelméről, mely tartalmazza az Európai Bizottság által 2021. június 4-én elfogadott új, szabványos általános szerződési feltételeket. E szerződési feltételek egy példányát e-mailben küldött kérésére az Ön rendelkezésre bocsátjuk.

 

Hozzászólások cikkeinkhez

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy hozzászóljon cikkeinkhez. Ehhez olyan szolgáltatót veszünk igénybe, amelynél Önnek regisztrálnia kell. Az Ön személyes adatait, mint például az Ön nevét, e-mail címét, valamint a böngészési és csatlakozási adatait a CMP-nkben a cookie-k elhelyezésére vonatkozó választásának megfelelően a közös adatkezelőként eljáró szolgáltatónk gyűjti. A szolgáltatás használatával Ön tudomásul veszi, hogy az igénybe vett szolgáltató az Európai Gazdasági Térségen kívül található. A Euronews e szolgáltatóval adatvédelmi megállapodást és az Európai Bizottság 2021. június 4-én elfogadott végrehajtási határozata szerinti, új általános szerződési feltételeket tartalmazó megállapodást írt alá.

 

A Euronews hozzáférhet a kommentárszolgáltatás használatával kapcsolatos statisztikai adatokhoz, annak érdekében, hogy elemezze a Weboldalon közzétett cikkeinek hatékonyságát és relevanciáját, és moderálhatja a hozzászólásokat.

 

Közösségi hálózatok

Cikkeinket a következő közösségi hálózatokon keresztül oszthatja meg: Facebook, Twitter, Reddit, Messenger, LinkedIn, mail, Flipboard, VK, Telegram, Xing, Meneame, Balatarin, OK, Viber, Whats app. Az Ön adatait ezek a közösségi hálózatok összegyűjthetik és feldolgozhatják. A Euronews nem felelős az ezen közösségi hálózatok által végzett adatkezelésért. Kérjük, hogy olvassa el valamennyi Ön által használt közösségi hálózat adatvédelmi szabályzatát.

 

Célzott hirdetés

A Weboldal tartalmának ingyenes és nyílt hozzáférését a Weboldalon közzétett hirdetésekből származó bevételekből finanszírozzuk. A Weboldalon célzott reklámmegjelenítési technológiák alkalmazására kerülhet sor.

 

A célzott hirdetések szinte kizárólag sütik vagy más hasonló technológiák (a továbbiakban „sütik”) segítségével valósulnak meg. A sütik nem teszik lehetővé az Ön közvetlen azonosítását, ugyanakkor lehetővé teszik a kibocsátójuk számára, hogy felismerje az Ön terminálját, és bizonyos mennyiségű információt gyűjtsön az Ön által ezen a terminálon végzett böngészéssel kapcsolatban. További információkért kérjük, olvassa el a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat. A sütik elhelyezése csak az Ön hozzájárulásával történhet, kivéve bizonyos különleges eseteket. Ön bármikor kezelheti a sütik használatához való hozzájárulását a CMP-n keresztül.

 

Az adatkezelésfő célja ezen esetben felhasználói profil létrehozása annak érdekében, hogy célzott hirdetésekkel tudjuk Önt kiszolgálni.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a célzott reklámok megtekintéséhez való hozzájárulás megtagadása nem azt jelenti, hogy Ön többé nem fog reklámokat látni a Weboldalon, hanem azt, hogy a megjelenített reklámok már nem lesznek az Ön személyes adatai alapján személyre szabva.

 

Videólejátszók

 

A Weboldalon videótartalmainkat világszerte használt videólejátszók segítségével nézheti meg.

 

YouTube API

 

Az egyik ilyen lejátszó a YouTube videólejátszó márka nélküli változata, amelyet a Google Ireland Ltd. fejlesztett ki, amely különálló és független adatkezelőként jár el annak érdekében, hogy a legjobb élményt nyújtsa Önnek videótartalmaink megtekintése során. Ez az Ön személyes adatainak feldolgozásával járhat. Kérjük, olvassa el a YouTube szolgáltatási feltételeit, mivel a YouTube által közzétett videóink megtekintésével Ön elfogadja, hogy Önre a YouTube szolgáltatási feltételei kötelező érvényűek. Annak megértéséhez, hogy a Google hogyan használhatja fel a cookie-k vagy más technológia alapján gyűjtött személyes adatait, amikor videóinkat nézi, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi szabályzatát.

 

Dailymotion

 

A Dailymotion videólejátszó szintén különálló és független adatkezelőként jár el, hogy a legjobb élményt nyújtsa Önnek videótartalmaink megtekintésével, ami az Ön személyes adatainak kezelésével járhat. Kérjük, olvassa el a Dailymotion adatvédelmi szabályzatát, mivel a Dailymotion által közzétett videóink megtekintésével Ön elfogadja a fenti adatvédelmi szabályzatot.

 

Jwplayer

 

Harmadik videólejátszónk, a Jwplayer, szintén különálló és független adatkezelőként jár el, ami az Ön személyes adatainak kezelésével járhat. Kérjük, olvassa el a Jwplayer adatvédelmi irányelveit, mivel a Jwplayer által közzétett videóink megtekintésével Ön elfogadja, hogy a fenti adatvédelmi irányelvek Önre kötelező érvényűek.

 

Hogyan használjuk fel a YouTube-ról és külső videólejátszókról származó személyes adatait?

 

A Euronews a YouTube API, a Dailymotion és a Jwplayer összesített személyes adatait jogos érdekből használja fel a videótartalmaira és azok nézettségére vonatkozó statisztikák készítéséhez. A Euronewsnak külső videólejátszókat kell alkalmaznia ahhoz, hogy videótartalmait médiaként jelenítse meg. Erre a felhasználók optimális megtekintési élményének biztosítása érdekében van szükség. A fent említett jogos érdekünk és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti mérlegelést követően úgy véljük, hogy jogos érdekünk nem írja felül az Ön alapvető jogait és szabadságait, és hogy ezen jogos érdek elfogadása észszerűen elvárható Öntől, amikor a Weboldalon hírtartalmat néz. A Euronews nem használja az összesített személyes adatokat az Ön újbóli azonosítására vagy bármilyen marketingcélra.

 

A Weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más, nem a Euronews-hoz tartozó oldalakra mutatnak. Amikor ilyen linkekre kattint, kérjük, olvassa el az egyes ilyen oldalak személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveit, mivel ezen oldalakon a személyes adatok kezelését nem a Euronews végzi.

 

 

4. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek adják ki azokat?

 

Személyes adataihoz a Szolgáltatások kezeléséért felelős belső szolgálataink férhetnek hozzá. Annak érdekében, hogy elérjük azokat a célokat, amelyek érdekében adatkezelésre kerül sor, és így biztosítsuk Önnek a Szolgáltatásainkat, a Euronews-nak esetenként szolgáltatókat kell igénybe vennie, és meg kell osztania velük az Ön Személyes adatait. Ezek a szolgáltatók, az úgynevezett Adatfeldolgozók, az Európai Gazdasági Térségen belül vagy azon kívül helyezkedhetnek el. A Euronews az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében minden egyes adatfeldolgozójával külön adatvédelmi megállapodást köt. Ha az adatfeldolgozó az Európai Gazdasági Térségen kívül található, vagy tevékenységét az Európai Gazdasági Térségen kívül végzi, és ez az adatfeldolgozó vagy tevékenysége nem olyan országban található, amelyre az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat vonatkozik, a Euronews megfelelő intézkedéseket alkalmaz, beleértve az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit, annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön adatainak megfelelő szintű védelmét. Kérésére a Euronews a szerződések vonatkozó feltételeit az Ön rendelkezésére bocsájtja.

 

5. Milyen jogai vannak?

 

Érintettként Önnek az adatvédelmi jogszabályokban kifejezetten meghatározott jogai vannak az általunk kezelt személyes adatokkal kapcsolatban.

 

Az Ön jogai az egyes adatkezelési célok jogalapjától függnek.

 

Kérjük, tanulmányozza a fenti táblázatot (2. szakasz), hogy megtudja az egyes adatkezelési célok jogalapját, és az alábbi táblázat segítségével ellenőrizze, hogy Önnek, mint érintettnek milyen jogai vannak.

Az érintettek jogaiHozzájárulásSzerződés teljesítéseJogi kötelezettségJogos érdek
Hozzáférési jog
Helyesbítéshez való jog
Törléshez való jog
Tiltakozáshoz való jogxxx
Adatkezelés korlátozásához való jog
Adathordozhatósághoz való jogxx

Hozzáférési jog: Önnek joga van bármikor hozzáférni az Önről tárolt személyes adataihoz. Kérésére közöljük Önnel a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés céljait, a megőrzési időszakot vagy az annak meghatározásához használt kritériumokat, valamint az Ön személyes adatainak címzettjeit.

 

Helyesbítéshez való jog: Ha észreveszi vagy úgy véli, hogy pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, joga van kérni tőlünk azok módosítását.

 

Törléshez való jog: kérheti adatai törlését, amint azok már nem szükségesek az adatkezelés céljaira, visszavonhatja hozzájárulását, ha ez utóbbi az adatkezelés jogalapja, kérheti személyes adatai törlését azok jogellenesen kezelésére hivatkozással, továbbá tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való joga a következő esetekben korlátozott:

– a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása esetén;

– jogi kötelezettség teljesítése esetén;

– közérdekű archiválási célokból, tudományos vagy történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból történő adatkezelés esetén;

– jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme esetén.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha:

– Ön vitatja az adatainak pontosságát, az adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig,

– az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatainak törlése helyett az adatkezelés korlátozását kéri,

– az Ön adataira már nincs szükségünk az adatkezelés céljaira, de Ön azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, vagy

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, miközben ellenőrizzük, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Önével szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy megkapja az Ön által megadott adatait, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérheti, hogy az Ön által megadott adatait továbbítsuk egy másik szervezetnek, ha:

– az Ön személyes adatait automatizált módon dolgozzuk fel;

– az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, vagy az Ön adatainak kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyre Ön előfizetett;

– a személyes adatait Ön közölte velünk, és

– az Ön hordozhatósághoz való joga nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Önnek joga van ahhoz, hogy adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg.

 

Tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az Ön adatainak az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból történő kezelése ellen, ha az adatkezelés a Euronews vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, kivéve, ha az Ön érdekeit felülíró jogos és kényszerítő ok áll fenn, vagy ha az adatkezelés jogi igények gyakorlása vagy védelme érdekében történik.

 

Közvetlen marketing

 

A fentiek szerint hírleveleket vagy egyéb közleményeket küldhetünk Önnek. A megfelelő űrlapokon, a megfelelő négyzetek bejelölésével hozzájárulhat ahhoz, hogy közvetlen marketinget kapjon tőlünk. Ha Ön úgy kap közvetlen marketinget, hogy hozzájárult ehhez az adatkezeléshez, akkor a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az e-mailünkben erre a célra biztosított megfelelő linkre kattintva vagy e-mailben közölve velünk hozzájárulása visszavonását. Ha Ön szakmai személy (professional person), és úgy kap tőlünk direkt marketinget, hogy ahhoz nem adta kifejezett hozzájárulását, ezt jogos érdekünk alapján tesszük az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK irányelv) 13. cikkével összhangban. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy bármikor, bármilyen okból tiltakozzon az adatainak ilyen célú kezelése ellen.

 

Személyes adatainak sorsa az Ön halála után

 

Önnek joga van arra is, hogy irányelveket határozzon meg a személyes adatainak halála utáni sorsára vonatkozóan (megőrzés, törlés, harmadik féllel való közlés). Ilyen esetben ezeket az irányelveket az Ön rendelkezésének végrehajtásáért felelős személy kérésére hajtjuk végre.

 

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően egy hónap áll rendelkezésünkre, hogy válaszoljunk az Ön kérésére. Bizonyos esetekben ez az időtartam meghosszabbítható az Ön kérésének összetettsége okán. Minden esetben egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

 

Amennyiben bármilyen kérdése van személyes adatainak kezelésével, vagy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásával kapcsolatban, az adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO) a Dataprotection@euronews.com címen veheti fel a kapcsolatot vagy postai levelet küldhet az alábbi címre:

 

Euronews SA

Jogi osztály

56 Quai Rambaud

69002 Lyon, Franciaország

 

 

Panasz benyújtásának joga: Ha a Dataprotection@euronews.com címen történő kapcsolatfelvételt követően úgy véli, hogy jogait nem tartottuk tiszteletben, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Because all views matter, Euronews is All Views

Read more from our international journalists