Levegőminőségi mutató

Milyen forrás alapján közli levegőminőségi előrejelzéseit a Euronews?

Az itt megjelenő levegőminőségi előrejelzéseket a Copernicus atmoszféra-megfigyelési szolgálat (CAMS) szolgáltatja. A CAMS az Európai Unió kiemelt Copernicus programjának részeként műholdas és hagyományos földfigyelő megfigyelések és előrejelző modellek kombinálásával nyújt tájékoztatást az Európán belüli és Európán kívüli levegőminőségről, valamint a légkör összetételéről. Az információk és adatok korlátozás nélkül és ingyenesen állnak rendelkezésre azzal a céllal, hogy a légköri környezetre vonatkozó pontosabb információkkal támogassák a politikai döntéshozókat, az üzleti életet és az állampolgárokat. A CAMS létrehozásában az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzési Központ (ECMWF) játszott szerepet több mint 30 szervezet támogatásával Európa szerte. Ezeket a hivatkozásokat követve további tájékoztatást is kaphat a Copernicus (copernicus.eu), a CAMS (atmosphere.copernicus.eu) és az ECMWF (ecmwf.int) tekintetében.

Hogyan határozható meg az európai levegőminőségi mutató?

A levegő minőségére vonatkozó adatok az európai levegőminőségi mutató alapján kerülnek közzétételre, mely az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, eea.europa.eu) meghatározását követi. A mutató az európai jogszabályok által szabályozott alábbi öt fő szennyező anyagra van kiszámolva: O3 (ózon), NO2 (nitrogén-dioxid), SO2 (kén-dioxid), PM2.5 és PM10 (2,5 mikrométernél és 10 mikrométernél kisebb átmérőjű szilárd részecskék). Az egyes szennyező anyagokat a mutató 1 (jó) és 5 (nagyon rossz) közé eső skálán rangsorolja. Az európai levegőminőségi mutató a különféle szennyező anyagokra külön-külön kerül kiszámításra a koncentrációik szerint (a szennyező anyagtól függően pillanatnyi vagy napi átlagértékként): minél nagyobb a koncentráció, annál magasabb a mutató értéke. Az európai levegőminőségi mutató olyan egész számként van megadva, amely megfelel az alábbi táblázatban meghatározott minden egyes szennyező anyagra jellemző 5 koncentrációsávnak.

PollutantIndex level
(based on polluant concentrations in µg/m3)
 
1
Nagyon jó
2
3
Kifogásolt
4
Egészségtelen
5
Veszélyes
6
Extremely Poor
Ozone (O3)0-5050-100100-130130-240240-380380-800
Nitrogen dioxide (NO2)0-4040-9090-120120-230230-340340-1000
Sulphur dioxide (So2)0-100100-200200-350350-500500-750750-1250
Particules less than 10 µm (PM10)0-2020-4040-5050-100100-150150-1200
Particules less than 2.5 µm (PM2.5)0-1010-2020-2525-5050-7575-800
Megjegyzés: A PM10 és a PM2.5 érték 24 órás megfigyelés középértéke

A teljes óránkénti európai levegőminőségi mutató egyszerűen az 5 külön szennyező anyagra érvényes mutatók ugyanabban az órában számított értékei közüli legnagyobb. Például az O3, NO2, SO2, PM2.5 és PM10 1, 3, 1, 2 és 2 értéke esetén a teljes mutató 3 lesz. A teljes napi európai levegőminőségi mutató a teljes óránkénti európai levegőminőségi mutatónak az adott napon mért legmagasabb értéke. A teljes napi európai levegőminőségi mutató a Euronews által sugárzott közleményekben olvasható, míg ez a weboldal óránkénti értékeket is közöl, valamint tartalmazza az 5 figyelembe vett szennyező anyagra vonatkozó külön értékeket is.

Mit jelent ez a számunkra?

A szennyező anyagokról és egészségre gyakorolt főbb hatásaikról az EEA webhelye (eea.europa.eu/themes/air/air-quality-standards) további információkat is közöl. Az európai, valamint a különböző európai országokban érvényes jogszabályok célja a lakosság védelme a legfrissebb tudományos információk alapján, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet állított össze. Ha a levegőminőségi mutató „rossz” (4) vagy „nagyon rossz” (5) értéket venne fel, forduljon ahhoz a nemzeti vagy helyi hatósághoz, amely az adott helyzetben a levegő minőségéért felel és tanácsot tud adni, hogy mivel csökkenthető a kitettség (pl. szabad téri edzések felfüggesztése...) és hogyan segítheti a helyzet enyhítését (pl. tömegközlekedés igénybevételével...).

Bízhatok a közzétett információkban?

A weboldalon olvasható adatok előrejelzések. Csakúgy, mint az időjárás-előrejelzések, ezek az információk is olyan fejlett matematikai modellekre támaszkodnak, amelyek a fizika törvényeit alkalmazzák múltbeli megfigyelésekkel együtt. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy az előrejelzés pontatlan lesz. Azonban a 2017 utolsó hat hónapjában végzett kiértékelés szerint az előrejelzések több mint 98%-ban 1 mutatóértéken belül pontosak (tökéletes, esetleg 1-gyel alul-/túlbecsült) voltak. A CAMS levegőminőségi előrejelzéseiről többet is megtudhat itt (www.regional.atmosphere.copernicus.eu/, különösen a GYIK részen).

Az itt közzétett előrejelzéseket vízszintesen mintegy 10 km x 10 km kiterjedésű cellákból álló számítási hálózaton át kapjuk, ami azt jelenti, hogy helyi hatások (pl. néhány száz méteren belül lévő nagy forgalmú út...) nem jelennek meg bennük. A nagyvárosokban a CAMS által szolgáltatott értékek a városi háttér-koncentrációkat reprezentálják azon területekre vetítve, amelyeket helyi szennyező források, például az autóforgalom közvetlenül nem érintenek (pl. egy nagy park közepe, csendes lakóövezet). A helyi szennyező források által érintett területeken várhatóan magasabb koncentrációban van jelen az NO2, a PM2.5, a PM10 és az SO2, viszont alacsonyabb az O3-koncentráció. A városon belüli helyi információk, különösen a „rossz” (4) vagy a „nagyon rossz” (5) levegőminőség-előrejelzések esetében forduljon a levegő minőségéért felelős nemzeti vagy helyi ügynökséghez. Az európai levegőminőségi mutató legfrissebb megfigyelt értékeit ezen a weboldalon (airindex.eea.europa.eu) is ellenőrizheti, amelyet az EGT tart fenn az egyes európai országok levegőminőséggel foglalkozó állami ügynökségeinek támogatásával.

További kérdései is vannak a levegőminőségi előrejelzésekkel és azok készítésének módjával kapcsolatban?

Válaszokat és célzott támogatást itt talál (atmosphere.copernicus.eu/cams-user-service-desk), vagy http://atmosphere.copernicus.eu/contact-us.