Ez a tartalom nem elérhető az ön régiójában

Ki melyik európai törzshöz tartozik?

Access to the comments Kommentek
Írta: Pálfi Rita
Ki melyik európai törzshöz tartozik?

<p>Az európai politika megosztott és kétpólusú lett, ahol csak a Brüsszelt támogatók és a vele szembenállók közül lehet választani, állítják.</p> <p>A Chatham House nevű kutatóközpont legfrissebb jelentése szerint a szavazóknak sokkal változatosabb és árnyaltabb a politikai hozzáállásuk, mint amit hisznek róluk.</p> <p>A kutatás címe Európa törzsei: a vélemények változatosságának felfedezése Európa-szerte. Eszerint a kontinens politikájának a két szélsősége – az integrációpártiak és az EU-t elutasítók – különböző arányban van hatással az emberekre.</p> <p>A civil szervezet tízezer embert kérdezett meg tíz európai országban (Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország éd Spanyolország), olyan témákról, mint a bevándorlás, az európai integráció és a szolidaritás.</p> <p>A kapott válaszok alapján hat különböző poliikai csoportot különítettek el a tanulmány szerzői.</p> <p>Ezek a következők, népszerűség szerinti sorrendben:</p> <p>1. <strong>Habozó európaiak (36 százalék)</strong>. Büszkék arra, hogy európaiak, de az aggodalmaikra választ kell adni az EU-nak ahhoz, hogy hosszú távon is a támogatói legyenek. Hajlamosak nem foglalkozni a politikával, de aggódnak bevándorlás miatt. Inkább hajlanak a nemzeti szuverenitást a mélyebb EU integráció elé helyezni.</p> <p>2. <strong>Elégedett európaiak (23 százalék)</strong> Optimisták és Európa-pártiak. Gyakran fiatalok, és még diákok. A társadalmi kérdésekben a legliberálisabban gondolkozó csoportok egyike. Ismerik az EU működését és demokratikusnak tartják azt, de nem különösen tetszik nekik az “Európai Egyesült Államok” ötlete.</p> <p>Magyarországra ez a két törzs a legjellemzőbb.</p> <p>3. <strong>Az EU-t elutasítók (14 százalék)</strong> Haragszanak a politikára és az EU-ra. Kevésbé valószínű, hogy érzékelik a hasznát az EU-tagságnak, vagy legalábbis nem hiszik, hogy hasznuk lenne belőle. Elsöprő arányban gondolják úgy, hogy az EU antidemokratikus. A elgtöbben középkorúak, aránylag kevesen fiatalok ebben a csoportban. Sokan közülük vélik úgy, hogy a bevándorlás ártott az országuknak.</p> <p>4. <strong>Frusztrált Európa-pártiak (9 százalék)</strong> Mélyebb integrációt szeretnének az EU-ban, progresszív értékek mentén. Támogatják az elvet, hogy a gazdagabb államok segítsenek a szegényebbeken, de megosztottabb a csoport a bevándorlás kérdésében, mint más Európa-párti “törzsek”. A leginkább 30 és 45 év közöttiek tartoznak ide.</p> <p>5. <strong>Megszorítási lázadók (9 százalék)</strong> Elégedetlenek a politikával és az EU-val, lazább és szolidárisabb uniót szeretnének, ahol több hatalmat kapnának a tagállamok. Hajlanak azt gondolni, hogy a gazdagabb államoknak támogatni kell a szegényebbeket, és hogy minden tagállamnak be kell fogadni a menekültek rájuk eső részét.</p> <p>6. <strong>Integrációpártiak – föderalisták (8 százalék)</strong> Ők alkotják a legkisebb csoportot. Támogatják a mélyebb integrációt, az egyfajta “Európai Egyesült Államok gondolatát”. Úgy érzik, hogy előnyük származik az EU-tagságból, és túlnyomórészt pozitívan állnak a bevándorlás kérdéséhez. Inkább az idősebbek és a gazdagabbak tartoznak ehhez a “törzshöz”, kétharmaduk férfi széles és mély társadalmi kapcsolatrendszerrel bírnak.</p> <p>A kétpólusú EU-párti és ellenes narratíva, ami gyakran uralja a politikai vitákat, nem tükrözi a valós viszonyulást az unióhoz a kontinensen. Tisztán mutatják a következtetéseink, hogy változatosak és árnyaltak – mondta Thomas Raines, a tanulmány egyik írója.</p> <p>“A spektrum két végén található kisebb csoportok gyakorolják a legnagyobb politikai hatást – de négy szavazóból egy tartozik ezekhez a végletekhez. A választók pro vagy kontra skatulyába tevése frusztrálhatja és elidegenítheti őket – a többség egyik táborban sem érzi magát kényelmese” – magyarázta Raines.</p> <p>A tanulmány írója szerint “a politika vezetők számára kulcsfontosságú kihívás, hogy maguk mellé állítsák a “Habozó európaiakat” a jövő kulcsfontosságú “hintázó”, kétesélyes csoportját. Míg sokan közülük ösztönösen támogatják az EU-t, jelentős aggodalmaik vannak a szuverenitás és a bevándorlás kérdésében, és sokan egyszerűen elfordultak a politikától”.</p> <p>És Ön melyik törzshöz tartozik ? <a href="https://tribes.chathamhouse.org/take-the-test">Töltse ki a tesztet</a>, és megtudhatja!</p>